ခါးကိုကိုင္ျပီးေဆာင့္တာ လန္ထြက္ေနတာဘဲ(ျမန္မာ)
မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ